Aansprakelijkheid voor de inhoud

De inhoud van onze webpagina’s is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud kunnen wij echter geen aansprakelijkheid aanvaarden. Als dienstenaanbieder zijn wij comform § 7, lid 1, TMG (Telemediengesetz – Duitse Telemediawet) voor eigen inhoud op deze pagina’s volgens de algemene wetten verantwoordelijk. Conform § 8 t/m § 10 TMG zijn wij als dienstenaanbieder echter niet verplicht, verstrekte of opgeslagen externe informatie te controleren of te onderzoeken of deze naar onwettige handelingen verwijst.

Verplichtingen tot verwijdering of blokkering van het gebruik van informatie volgens de algemene wetten blijven hierdoor onverlet. Een desbetreffende aansprakelijkheid is echter pas mogelijk vanaf het tijdstip van kennisneming van een concrete rechtsschending. Bij het bekend worden van de desbetreffende rechtsschending zullen wij deze inhoud onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor externe links

Onze website bevat links naar externe websites van derden. Op de inhoud van deze sites hebben wij geen invloed, ook niet op de inhoud van websites van derden waarvoor wij het design hebben geleverd en/of die wij hosten.
Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de inhoud van deze externe websites. Verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s waarnaar wordt doorgelinkt, is altijd de betreffende aanbieder of exploitant van deze websites. De gekoppelde pagina’s werden op het tijdstip van verlinken gecontroleerd op mogelijke rechtsschending. Op het tijdstip van verlinken was geen onwettige inhoud herkenbaar. Een permanente inhoudelijke controle van de gekoppelde pagina’s kan echter zonder concrete aanwijzigen voor een rechtsschending niet van ons worden verwacht. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

De door de exploitanten van de website vervaardigde inhoud en het werk op deze site zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden en iedere vorm van gebruik buiten de grenzen van het auteursrecht is de schriftelijke toestemming van de desbetreffende auteur resp. maker vereist. Downloads en kopieën van deze website zijn uitsluitend toegestaan voor privégebruik, niet voor commercieel gebruik. Voor zover de inhoud op deze website niet door de exploitant werd vervaardigd, worden de auteursrechten van derden in acht genomen. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks attent worden op een schending van het auteursrecht, verzoeken wij om een overeenkomstige mededeling. Bij het bekend worden van rechtsschendingen zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.

Privacy beleid

Het gebruik van onze website is meestal mogelijk zonder dat er persoonlijke informatie wordt verzonden. Indien op onze pagina's persoonlijke gegevens worden verstrekt (zoals naam, adres of e-mail adres), gebeurt dit steeds op vrijwillige basis. Deze data zal nooit worden aan derden worden doorgespeeld zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Wij wijzen erop dat de dataoverdracht via het Internet (bv communicatie via e-mail) altijd onderhevig zal blijven aan beveiligingsproblemen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

Het gebruik van de in het kader van de impressumverplichting gepubliceerde contactgegevens door derden voor het verzenden van ongevraagde reclame en informatie is strikt verboden. De site exploitanten behouden het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame, zoals spam e-mails.